• Kroužky probíhají v prostorách Cedemsu, U Výstaviště 1429, ČB (zastávka MHD U Parku, linky č. 1, 4 a 14)
  • Zahájení kroužků probíhá v budově Cedemsu, U Výstaviště 1429, České Budějovice
  • Pokud není uveden termín a čas konání kroužku, řeší se vše na informační schůzce dle času dětí a vedoucího.
  • Kroužky končí, pokud není uvedeno jinak, v týdnu od 23. 5. 2022

201. Mladí rybáři

 
Kroužek je určen pro milovníky rybaření. Je určen jak pro děti začínající s rybařením, tak i pro děti, které již mají s rybařením zkušenosti. Za hezkého počasí budou děti chodit pod dohledem odborného vedoucího chytat ryby, za deštivého počasí bude kroužek probíhat v prostorách M-tesu. Děti se dozví informace z historie rybářství, zajímavosti ze světa rybaření atp. Děti, které nemají ještě rybářský lístek, se zde připravují na jeho získání. Rybářské náčiní si děti přinesou již na zahajovací hodinu, zde se mohou ohledně rybářského náčiní i poradit s vedoucím kroužku.
 
Vedoucí kroužku: Pavel Moravec, Jan Wittner
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, chytání ryb probíhá u Lučního jezu
Zahajovací schůzka: 22. 9. 2021 v 17,00 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí 
 
  Středa 17,00 - 18,30 hodin OBSAZENO  
 
Pro velký zájem otevíráme další rybářský kroužek
201a. Mladí rybáři   Kroužek je určen pro milovníky rybaření. Je určen jak pro děti začínající s rybařením, tak i pro děti, které již mají s rybařením zkušenosti. Za hezkého počasí budou děti chodit pod dohledem odborného vedoucího chytat ryby, za deštivého počasí bude kroužek probíhat v prostorách M-tesu. Děti se dozví informace z historie rybářství, zajímavosti ze světa rybaření atp. Děti, které nemají ještě rybářský lístek, se zde připravují na jeho získání. Rybářské náčiní si děti přinesou již na zahajovací hodinu, zde se mohou ohledně rybářského náčiní i poradit s vedoucím kroužku.
 
Vedoucí kroužku: Rostislav Kuboušek
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429, chytání ryb probíhá ve Vrátě
Zahajovací schůzka: 5. 10. 2021 v 17,00 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí 
 
    Úterý 17,00 - 18,30 hodin Objednat  
       

202. Máme rádi pejsky

 
Kroužek je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům, přály by si mít pejska, avšak z různých důvodů ho doma mít nemohou. Náplní kroužku jsou ukázky výcviku psů, exkurze do organizací pracujících s pejsky, dle možností venčení pejsků z útulku apod. Děti se na kroužku dozví, jak se k pejskům chovat, jak se o ně starat a další užitečné informace.
Pejsci, které budou děti venčit, budou vybráni odborným zaměstnancem útulku.
 
Vedoucí kroužku: Zdeňka Weinrebová
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: 22. 9. 2021 v 16:15 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí
 
  Středa 16,15 - 17,45 hodin Objednat  
         
203. Králík, křeček, morče

 
Na tento kroužek je nutno mít vlastní zvíře.
Náplní kroužku bude stavění domečků a překážkových drah pro hlodavce, závody křečků, základní péče o své miláčky, povídání o přírodě, zvířatech i rostlinách, vycházky do přírody.
 
Vedoucí kroužku: Simona Zíková
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: 20. 9. 2021 v 16,00 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 600,- Kč na pololetí
 
  Středa 16,30 - 18,00 hodin  Objednat   
         
204. Přežití v přírodě
 
Je dobré vědět, jak si v přírodě obstarat vše potřebné. Děti se naučí základní přírodovědné znalosti, tábornické a turistické dovednosti. Naučí se základy přežití v přírodě, seznámí se s naší přírodou a naučí se, jak ji využít v případě nouze. Naučí se najít vodu a jídlo, postavit si přístřešek, pracovat s mapou a mnoho dalšího. Náplní kroužku jsou i hry a soutěže.
 
Vedoucí kroužku: Daniela Votrubová
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: 21. 9. 2021 v 16,00 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 750,- Kč na pololetí
 
  Úterý 16,00 - 17,30 hodin   Objednat  
         
205. Máme rádi přírodu  
Kroužek je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům i k přírodě. Náplní kroužku jsou exkurze do organizací pracující se zvířaty, procházky ven, kde se budou děti seznamovat s jednotlivými druhy zvířat a dozvídat se kde bydlí např. strakapoud, čím se živí labutě, které u nás přezimují atd. Z rostlin, které se budou učit poznávat, si vyrobí jednoduchý herbář. Děti navštíví i útulek s pejsky, dle možností bude možné i venčení pejsků z útulku apod. Pejsci, které budou děti venčit, budou vybráni odborným zaměstnancem útulku. Kroužek bude probíhat nejen v našich prostorách, ale děti budou chodit některé hodin ven.
 
Vedoucí kroužku: Daniela Votrubová
Místo konání: Cedems, U Výstaviště 1429
Zahajovací schůzka: 23. 9. 2021 v 16,00 hodin v Cedemsu
Cena kroužku: 750,- Kč na pololetí
 
  Čtvrtek 16,00 - 17,30 hodin  Objednat